GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:9 – ongeveinsde liefde

14-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

De liefde is ongeveinsd…

Als een logisch vervolg op zeven specifieke genade-effecten (charismata), benoemt Paulus vanaf hier t/m vers 13 twaalf algemene kenmerken waarin genade zich uit. Niet als een reeks opdrachten of in de gebiedende wijs, hoewel de gangbare vertalingen wel die indruk wekken. Maar Paulus vraagt of gebiedt niet; hij stelt vast alsof het observaties betreft. Hij schrijft niet: “de liefde zij ongeveinsd” (aanvoegende wijs), nee,”de liefde [is] ongeveinsd”.

Het woord voor ongeveinsd is letterlijk vertaald: niet-hypocriet. In het Grieks duidt ‘hypokrites’ op een toneelspeler: iemand die iets veinst of voorwendt. Een toneelspeler speelt een rol voor de bühne en zolang als de voorstelling duurt. Paulus zegt dan niet: zo zou liefde niet moeten zijn. Nee, dat is geen liefde. Want liefde (Gr. agapé) is naar haar aard geen tijdelijke uiterlijke rol, maar een blijvend, innerlijk besluit.

Liefde is ook niet afhankelijk van omstandigheden of van de waardering van anderen. Agapé-liefde staat los van gevoelens. Niet omdat gevoelens geen rol zouden (mogen) spelen, maar omdat agapé-liefde daarvan niet afhankelijk is. Agapé-liefde is geen gevoel maar een daad van onvoorwaardelijk de ander ruimte geven. God wijst immers aan iedereen een plaats toe en zó geeft Hij elk creatuur ruimte. Want “God is liefde”! (1Joh.4:8,16).

Delen: