GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:7,8 – zeven genade-effecten

13-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… of een bediening in het dienen, of onderwijzend in de onderwijzing, of bemoedigend in de bemoediging, de mededelende in vrijgevigheid, de vooraanstaande in ijver, de zich ontfermende in blijmoedigheid.

Het onderwerp in deze verzen is de diverse uitwerking van genade (‘charismata’ = genade-effecten) binnen het lichaam van Christus. Paulus noemt er zeven. Als eerste bespraken we het profeteren, zoals dat functioneerde in de begintijd. Het valt op dat bij de eerste vier genade-effecten (1. profetie, 2. dienen, 3. onderwijzing en 4. bemoediging) Paulus de activiteiten zelf benoemt. Met daarbij de nadruk dat men zich zou beperken (“de maat”) tot de genade die God een ieder geeft (:3). Treed daar niet buiten maar blijf daarbinnen. Vandaar: het weerkerende “in”.

Bij de laatste drie genade-effecten noemt Paulus de personen (5. de mededelende, 6. de vooraanstaande en 7. de zich ontfermende). En dan legt hij het accent op hoe genade zich uitwerkt. Genade maakt dat iemand die meedeelt (weggeeft), niet knijperig is, maar royaal en vrijgevig. Zoals wie vooropgaat en leiding geeft, niet slechts anderen delegeert, maar vooral zelf ijver toont. En hoe vaak zien we niet dat mensen die zich over anderen ontfermen (denk bijvoorbeeld aan mantelzorg), dat ze dit zuchtende doen. Gods genade daarentegen maakt dat we ons ontfermen in blijmoedigheid!

Delen: