GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk

24-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat jullie goden zijn.

De goden van de volken worden hier door Jesaja uitgedaagd om hun voorzeggingen op tafel te leggen. Om met bewijzen te komen die aantonen dat zij goden zijn. Maar aangezien ze die bewijzen niet hebben, worden ze “stomme afgoden” genoemd. Nietszeggend.

Het kenmerk van Goddelijk woord is dat het zichzelf bewijst, door iets waar te maken wat geen mens kan: voorzeggen. Mensen uiten hun wensen, experts komen met prognoses en waarzeggers doen voorspellingen. Maar niemand wéét wat de toekomst brengen zal. Behalve GOD.

“De heilige schriften”, die wij als bibliotheek ‘Bijbel’ noemen (biblos, boeken), legitimeren zich door profetie. Dat is een Grieks woord dat letterlijk ‘voor-zegging’ betekent. GOD bewijst zichzelf door profetie. Eén voorbeeld uit de eerder genoemde profeet Jesaja. Daarin wordt de náám voorzegd van de koning die ooit Jeruzalem zou herbouwen (44:28). Zelfs nog jaren voordat de stad verwóest werd! En twee eeuwen later was daar een heidense koning Kores die vernam dat GOD hem reeds lang tevoren bij zijn naam had genoemd (Jes.45:4). Diep onder de indruk was hij. En hij wist precies wat hem te doen stond.
GOD voorspelt niet, Hij voorzegt!

Delen: