GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:36 – een uitgelezen citaat!

10-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals geschreven staat: Wegens U worden wij de ganse dag ter dood gebracht, wij worden gerekend als slachtschapen.

Paulus sluit hier aan op het voorgaande vers waar hij schreef over gradaties van verdrukking, eindigend met het zwaard. Dat de daar genoemde omstandigheden inderdaad verband houden met verdrukking omwille van de naam van God, blijkt ook in dit vers. Paulus citeert Psalm 44 waar eveneens sprake is van voortdurend levensgevaar en de dreiging omgebracht te worden.

De verwijzing naar Psalm 44:23 is zeker niet willekeurig of een citaat op de klank af. Het gaat in deze psalm over de tijd dat de Heer zich afzijdig houdt (“waarom slaapt U JAHWEH?”; Ps.44:24). Israël is verstrooid onder de volken (44:12) en God verbergt zijn aangezicht voor hen (44:25). Het wachten is op de tijd dat JAHWEH zal opstaan tot hulp van zijn volk (44:27).

Dat Paulus uitgerekend uit psalm 44 citeert sluit naadloos aan bij het onderwijs dat hij in deze brief geeft over de aard van onze tijd. Israël is terzijde gesteld en de Heer verbergt zijn aangezicht (>”de verborgenheid”)! God grijpt niet in en de zijnen zijn in deze wereld geheel niet in tel. Maar desondanks: niets kan hen scheiden van de liefde van Christus!

Delen: