GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars

11-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons liefheeft.

Met “al deze dingen” doelt Paulus op de opsomming van vers 35 (“verdrukking , benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard”). Allemaal omstandigheden die tegen ons zijn. Dat mag dan zo lijken, maar schrijft Paulus dat we in dit alles “méér dan overwinnaars” zijn. In het Grieks is dit één werkwoord: hyper-overwinnende. Hoe kan dat? Hoe kun je méér dan overwinnaar zijn?

Stel u voor: een worstelaar heeft een wedstrijd gewonnen en ontvangt daarvoor een prijs van 1000 euro. Hij komt thuis en hij zegt tegen zijn vrouw: alsjeblieft, dat geld is voor jou. De worstelaar is de overwinnaar. Maar de vrouw die hij liefheeft, maakt hij méér dan overwinnaar. Zij ontvangt de prijs zonder daarvoor te hebben gestreden. Zonder strijd geen overwinning. Dus… wie de prijs van overwinning ontvangt, zonder zelf daarvoor te hebben gestreden, is “méér dan overwinnaar”.

Christus Jezus is het die stierf en werd opgewekt en nu is gezeten aan GODS rechterhand. Hij is de Overwinnaar! Maar omdat hij ons liefheeft, doet hij (om niet!) ons delen in deze overwinning. Dát maakt ons méér dan overwinnaars. Niets op aarde kan die garantie ooit ongedaan maken!

Delen: