English blog

Romeinen 8:37 – hyper-overwinnaars

20-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons liefheeft.

“In al deze dingen” doelt op de opsomming van vers 35 (verdrukking , benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard). Stuk voor stuk omstandigheden waarin we het onderspit delven. Dat mag zo zijn, schrijft Paulus, maar niettemin zijn we op voorhand méér dan overwinnaars. In het Grieks is dat slechts één woord: hyper-overwinnaars. Maar hoe kun je méér dan overwinnaar zijn?

Stel je voor: een worstelaar heeft een wedstrijd gewonnen en ontvangt daarvoor een prijs van 1000 euro. Hij komt thuis en hij zegt tegen zijn vrouw: alsjeblieft, die prijs is voor jou. De worstelaar is de overwinnaar. Maar de vrouw die hij liefheeft, maakt hij méér dan overwinnaar. Zij ontvangt de prijs zonder daarvoor te hebben gestreden. Zonder strijd geen overwinning. Dus… wie de prijs van overwinning ontvangt, zonder zelf daarvoor te hebben gestreden, is méér dan overwinnaar.

Christus Jezus is het die stierf en werd opgewekt en nu is gezeten aan GODS rechterhand. Hij is de Overwinnaar! Maar omdat hij ons liefheeft, doet hij (om niet!) ons delen in deze overwinning. Dát maakt ons méér dan overwinnaars. Niets op aarde kan die garantie ooit ongedaan maken!

Delen: