GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:9 – verdrukking en benauwdheid

02-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Verdrukking en benauwdheid [komt] over elke ziel die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek…

GOD oordeelt rechtvaardig. Zijn gerichten vergelden, d.w.z. Hij betaalt wat een ieder toekomt. En waar het recht geschonden is, daar herstelt Hij dat. Dat is ook de primaire betekenis van het begrip ‘wraak’: rechtsherstel. Terugbrengen in de rechte verhouding. Het Hebreeuwse woord voor wraak is ‘naqam’ en daarin zit het woord voor ‘opstaan’ (qam). Wat neergeworpen is doet GOD opstaan.

GODS oordelen zijn echter zoveel meer dan alleen vergelding. Ze corrigeren en voeden ook op. Juist omdat GODS oordeel zo’n veelomvattend doel heeft, maakt het proces ook zo heftig. “Verdrukking en benauwdheid [komt] over elke ziel die het kwade bewerkt…”. ‘Verdrukking’ komt van buitenaf, ‘benauwdheid’ van binnenuit. Beide ervaringen verwijzen naar het ‘ontdekt worden’, naar “de boeken” die opengaan en alle werken die aan het licht zullen komen (Openb.20:12). Wie meende dat zijn kwade praktijken niet opgemerkt zouden worden of vrijuit zou kunnen gaan, zal dan pijnlijk het tegendeel gewaarworden.

Pas wanneer de ‘misdadiger’ zich pijnlijk bewust wordt van hetgeen de ander is aangedaan, kan rechtsherstel plaatsvinden. Dat is wat GOD gaat uitwerken bij de “grote witte troon”. Rechtvaardig, effectief en alomvattend!

Delen: