GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:9 – over elke ziel

01-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Verdrukking en benauwdheid [komt] over elke ziel die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek…

De waarheid die in deze verzen uiteen wordt gezet, is dat GOD oordeelt en dat Hij dit ook rechtvaardig doet (2:5). In de christelijke religie is deze waarheid door de leer van een eindeloze verdoemenis, tot een afschuwelijke karikatuur gemaakt. Want in deze doctrine zijn redelijkheid en proporties compleet verdwenen. Een eindeloze hel is ook geen gericht want er wordt niets rechtgezet of gecorrigeerd. Een eindeloze hel kent ook geen hoop of uitzicht. Deze leer maakt blind voor het Evangelie, want iemand die gelooft in een hel kán niet tegelijkertijd ook geloven dat GOD alle mensen redt.

Maar GOD redt niet zomaar alle mensen. Daaraan gaat een proces vooraf waarin Hij alle dingen eerst rechtzet. Om Redder te worden van alle mensen is het onontkoombaar om eerst ook aan alle dingen recht te doen. Eerder zagen we al dat dit individuele gericht zal plaatsvinden bij de “grote witte troon” (Openb.20). Alles zal daar aan het licht komen. Anders dan bij een menselijke rechtbank zal niets verdonkeremaand kunnen worden. Alles wordt meegewogen. Het proces is eerlijk en rechtvaardig. Jazeker, het is “een witte troon”!

Delen: