GoedBericht.nl logo
English Blog

Exodus 20:25 – geen mensenwerk

31-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het.

Een altaar is een verhoging dat dient als plaats om een offer te brengen. Het altaar dat Israël zou maken, mocht niet met mensenhanden zijn bewerkt. Het volgende vers voegt er aan toe dat men ook niet via een trap naar het altaar zou opklimmen. Want door dat te doen zou men het altaar ontwijden. Beide bepalingen zijn karakteristiek. Als het gaat om het naderen tot GOD, wordt mensenwerk niet gewaardeerd en zelfs niet getolereerd.

Vóór het altaar werd een dier geslacht en óp het altaar steeg het op als een offer tot God. De slachting spreekt van het kruis van Golgotha. Het offer daarentegen verwijst naar Christus die verrees. Het lege graf, dat is de plaats van verhoging! Het waren geen mensenhanden die de grote steen deden afwentelen. Het was GOD zelf die Christus vanuit de doden opwekte. Daarom is GOD ook niet gediend van het opklimmen via een trap tot Hem. Dat heet religie. Niet de mens klimt op tot GOD, maar GOD daalt af tot de mensheid.

Delen: