GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:8 – ongezeglijk voor de waarheid

29-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… maar hen die op eigenbelang uit zijn en ongezeglijk zijn voor de waarheid (terwijl zij zich door de onrechtvaardigheid laten gezeggen): toorn en woede.

Het contrast dat Paulus in deze verzen schildert, is heel zwart-wit. Paulus refereert in dit vers aan dezelfde mensen die hij in 1:18 reeds noemde en gebruikt ook dezelfde terminologie en tegenstellingen. In 1:18 beschreef hij de mensheid die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houdt. Hier is het: zij die ongezeglijk zijn voor de waarheid en zich daarentegen door de onrechtvaardigheid laten gezeggen. In 1:18 lazen we dat GODS toorn hierover wordt onthuld, doordat dat Hij zo’n wereld overgeeft in een verwerpelijk denken (1:26) en ook hier is sprake van “toorn en woede”. Dat zijn termen die duidelijk intense afkeer uitdrukken. Het is geen afkeer van vergissingen of onverstandige keuzen, maar afkeer van een houding waarin de waarheid het moet ontgelden vanwege prevalerend eigenbelang. Meestal is dat aanzien, geld of macht. Is dat geen treffend plaatje van de tegenwoordige aeon? We zien het overal gebeuren: aantoonbare feiten worden ten onder gehouden.  En zij die toch hun mond opendoen worden geridiculiseerd, monddood gemaakt en buitengesloten. Inderdaad: het is de leugen die regeert. Maar niet getreurd: de waarheid zegeviert uiteindelijk altijd!

Delen: