GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:16 – het oordeel als goed bericht!

12-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Hun geweten getuigt mee en de overwegingen beschuldigden elkaar of verdedigen ook, 16 ten dage wanneer God de verborgenheden van de mens zal oordelen, naar mijn evangelie, door Christus Jezus.

Er komt een dag waarin GOD de verborgenheden van de mens zal beoordelen. Het is de dag die in Openbaring 20 wordt beschreven als het gericht van de “grote witte troon”. Alle doden die geen deel hadden aan de eerste opstanding (vóór “de duizend jaren”) zullen dan worden beoordeeld. In tegenstelling tot wat een menselijke rechter vermag te doen, zal dan alles aan het licht komen. Niets uitgezonderd. Deze dag is niet slechts een Goddelijke rechtszitting: het is een rechtzetting!

De waarheid dat GOD alles zal beoordelen wordt in de traditionele theologie als een inktzwart perspectief voorgehouden waarmee mensen bang worden gemaakt. En inderdaad, de rechtzetting zal een voor velen uiterst pijnlijk proces zijn. Al was het maar omdat de waarheid die men angstvallig ten onder hield, dan aan het licht zal komen. Maar vergis je niet: het oordeel vindt plaats bij een witte troon. Dat GOD alles gaat rechtzetten is een goed bericht! Vandaar dat Paulus zegt: “naar mijn Evangelie, door Christus Jezus”. Want hij zet alles recht en brengt allen terecht!

Delen: