GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:16 – Gods oordeel “naar mijn evangelie”

15-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… ten dage wanneer God de verborgenheden van de mens zal oordelen, naar mijn evangelie, door Christus Jezus.

Volgens Paulus’ Evangelie zal GOD de verborgenheden van de mens oordelen “door Christus Jezus”. Deze waarheid treffen we aan op vele plaatsen. GOD heeft het hele oordeel overgegeven aan de Zoon, lezen we in Johannes 5:22. En Petrus verklaarde dat GOD Jezus Christus aangesteld heeft tot rechter van levenden en doden (Hand.10:42). En op de Areopagus betoogde Paulus dat GOD de wereld zal oordelen in rechtvaardigheid, door een man die hij heeft aangewezen, door hem uit doden te doen opstaan (Hand.17:31).

Maar de woorden “naar mijn Evangelie” kan men ook betrekken op het voorgaande van de zin: GOD zal de verborgenheden van de mens oordelen “in overeenstemming met mijn Evangelie”. Ook dat geeft een goede zin! In het goede bericht dat Paulus uitbazuinde klinkt dat GOD alle mensen gaat redden, verzoenen, rechtvaardigen en levend maken. Is het toekomstig oordeel daarmee in strijd? Nee integendeel! Want hoe zou de mens tot zijn bestemming kunnen komen, als niet eerst alles zal worden recht gezet? Dat is waar het gericht toe dient. Het oordeel heeft een ultiem positief doel. Daarom is het in overeenstemming met wat Paulus “mijn Evangelie” noemt!

Delen: