GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:2-4 – beproefde hoop

23-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… en wij roemen in hoop van de heerlijkheid van God. 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking verduren uitwerkt, 4 en het verduren beproefdheid, en de beproefdheid hoop 5 en de hoop maakt niet beschaamd…

In vers 2 en 3 lezen we dat we roemen in de hoop van de heerlijkheid van GOD, ook in verdrukkingen. Daarmee bedoelt Paulus niet dat wij én in hoop en in de verdrukkingen roemen. Alsof de verdrukkingen zelf een reden zouden zijn om te verheerlijken. Het argument loopt anders.

Wij roemen in de hoop, ook en zelfs wanneer we in de verdrukkingen zijn. Want deze hoop heeft de impact dat we daardoor in staat zijn de verdrukkingen te verduren. Het verduren van de verdrukkingen, bewijst de echtheid (= beproefdheid) van het roemen in de hoop. Zodat de ‘ketting’ van vers 2 t/m 4 zowel met hoop begon alsook er mee eindigt. Hoop namelijk die inmiddels dan beproefd is. Het zijn de verdrukkingen die het roemen in de hoop, als aan een vuurproef onderwerpen. Blijven we ook dan nog roemen in de hoop en doorstaat dit roemen dus de verdrukkingen, dan glorieert de hoop daardoor des te meer. Hoop die niet beschaamd maakt!

Delen: