GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:19 – vertrouwen in jezelf?

18-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Bovendien heb je vertrouwen in jezelf een gids te zijn van blinden, een licht voor degenen die in duisternis zijn, 20 een opvoeder van onverstandigen en een leraar van onmondigen, hebbende het model van de kennis en van de waarheid in de wet.

In de opsomming van de twaalf voorrechten in deze verzen (17 t/m 20) klinkt al subtiel het verwijt door, wat in het navolgende expliciet gemaakt wordt. Een voorrecht genieten is één ding, maar je daarop laten voorstaan en menen beter te zijn dan anderen, bederft alles. Dat is het verwijt dat hier de Jood treft: eigen gerechtigheid. In vers 17 klonk al het zich Jood laten noemen en zich beroemen. En dan hier in vers 19 ook nog eens “vertrouwen in jezelf”. Nederigheid en besef van afhankelijkheid en alles van GOD verwachten, zijn hier verdwenen. De vrome schijn maakt dat alleen maar des te erger.

In deze schijn tekent zich dezelfde hoogmoed af, als wanneer christenen neerkijken op niet christenen, in de veronderstelling dat zij dan toch maar ‘geloven’ of ‘voor Jezus hebben gekozen’. Dat is geen geloof maar pure hoogmoed. Want geloof is een gave GODS. Het is genade en niet uit de mens (Ef.2:8,9). Opdat niemand zou roemen in zichzelf!

Delen: