GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:11 – de besnijdenis als zegel en teken

26-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En hij ontving het teken van besnijdenis als zegel van de rechtvaardigheid van het geloof dat hij had in de voorhuid, opdat hij vader zou zijn van allen die geloven door voorhuid, opdat het ook hen gerekend zou worden tot rechtvaardigheid.

Abram ontving de onvoorwaardelijke belofte dat zijn zaad zou zijn als sterren des hemels. En Abram geloofde GOD, en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Minimaal veertien jaar later werd Abram Abraham, en GOD gaf een teken van zijn onvoorwaardelijk verbond aan Abraham: de besnijdenis (Genesis 17).

Paulus schrijft hier dat “het teken van besnijdenis” een zegel is van de rechtvaardigheid van geloof, die Abram reeds bezat. Abraham werd geen rechtvaardige door de besnijdenis, nee, de besnijdenis bezegelde dat hij reeds een rechtvaardige was door geloof. Waarbij het primaire idee van een zegel is, dat het niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

Maar het zegel van de besnijdenis is tevens een teken. Een weliswaar kleine operatieve ingreep maar met een grote be-teken-is. Niet voor niets een teken aan het mannelijk lid. Abraham was “verstorven”, d.w.z. impotent. Maar GOD beloofde leven uit de dood voort te brengen. De verstorven Abraham zou aan den lijve opstanding ervaren. Daarvan getuigt de besnijdenis!

Delen: