GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:11,12 – genade-effect en bevestigd

10-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

11 Want ik verlang ernaar jullie waar te nemen, opdat ik jullie zou meegeven enig genade-effect, om jullie standvastig te maken, 12 dat is: onder jullie samen bemoedigd te worden door elkaars geloof, zowel van jullie als van mij.

Paulus hoopt van harte gauw de gelovigen te Rome in levende lijve te ontmoeten. De redenen die hij hier noemt zijn drieërlei. In de eerste plaats wil hij hen “enig genade-effect” meegeven. In het Grieks is hier sprake van ‘charisma’ waarvan het eerste deel ‘charis‘ wijst op gunst of genade en de uitgang -ma duidt op een gevolg of effect daarvan. Waar het op neerkomt is dat Paulus in Rome heel graag wilde spreken van wat genade uitwerkt. Later in hoofdstuk 5 komt hij daarop terug, waar hij betoogt dat de genade in Christus zoveel groter is dan het falen van Adam (5:15,16).

Het tweede wat Paulus in Rome graag zou willen doen is de gelovigen daar “standvastig maken”. Dat geeft aan dat ze weliswaar stonden in het Evangelie, maar Paulus’ onderwijs is er op gericht hen des te solider daarin te doen staan. Hen bevestigen, zodat ze vaster komen te staan. En daarin is ook het derde begrepen: bemoedigd worden in elkaars geloof!

Delen: