GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:9 – een weg gebaand

09-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want God is mijn getuige, die ik dien in mijn geest in het goede bericht van zijn Zoon, hoe ik jullie onophoudelijk vermeld, 10 wanneer ik altijd bij mijn gebeden smeek, of mij eindelijk eens in de wil van God een weg gebaand zal worden om naar jullie toe te komen.

Wat in vers 1 “het goede bericht van GOD” heette, heet hier “het goede bericht van zijn Zoon”. Die laatste naam hangt samen met de eerste. Want wat GOD als goed bericht te melden heeft, gaat over zijn Zoon (:3). Niet alleen voor de buitenwereld maar ook in de geest diende Paulus die GOD.

“Onophoudelijk” betekent niet: een gebed zonder eind. Het betekent dat Paulus iedere keer weer zijn lezers noemde in zijn gebeden. Met daarbij de smeekbede dat hij hen eindelijk eens zou mogen bezoeken. Paulus had die wens al veel langer (vergl.Hand.19:11). En hij wist: wanneer GOD dat wil, zal daar een weg voor worden gebaand. Met die wetenschap kun je heel relaxed leven!

GOD wilde Paulus inderdaad in Rome hebben, zoals hem later ook werd duidelijk gemaakt (Hand.23:11). Maar nu kon hij nog niet bevroeden daar als gevangene te arriveren (Hand.28:16). Hoe cliché ook: GODS wegen zijn wonderlijk!

Delen: