GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:13 – zoveel te doen!

11-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik wil niet dat jullie onwetend zijn broeders, dat ik mij vele malen voornam naar jullie toe te komen- en ik werd tot nu toe verhinderd- opdat ik ook onder jullie enige vrucht zou hebben, zoals ook onder de overige natiën.

Paulus zou kunnen zeggen: ik wil dat jullie weten. Maar hij zegt het anders: ik wil niet, dat jullie niet zouden weten. Deze vorm van dubbele ontkenning gebruikt hij vaker als hij iets belangrijks wil overbrengen (11:25; 1Thes.4:13). Hij heeft een hekel aan onwetendheid van zijn lezers; daarom stelt hij ze op de hoogte.

Later komt Paulus er in zijn brief op terug dat hij al vaak is gehinderd om naar Rome te komen (15:22). Het was niet alleen zijn verlangen gedurende vele jaren (15:23), hij had ook vaak het voornemen opgevat. De verhinderingen hadden te maken met prioriteiten: Paulus ging eerst naar die plaatsen waar nog niet eerder het Evangelie was vernomen (15:20,21). Dus niet zijn verlangen bepaalde wat hij deed, Paulus liet zich leiden door principes die hij vanuit de Schrift had geleerd.

Eenmaal in Rome gearriveerd zou hij vertellen wat hij overal onder de natiën als heraut bekend maakte: een vitale boodschap die ook daar, zeker vrucht zou dragen!

Delen: