GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:14 – een schuldenaar van iedereen

12-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Voor Grieken en Barbaren, voor wijzen en dwazen ben ik een schuldenaar. 15 Vandaar dat ik bereidwillig ben ook aan jullie die in Rome zijn, te evangeliseren.

Paulus’ apostelschap en bediening om onder alle natiën “het Evangelie van GOD” te herauten, noemt hij “genade” (:5). Het is een uitnemend privilege en voorrecht. Want wat is er mooier om de hele wereld bekend te maken met de mededeling dat “de levende GOD de Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen”?! Tegelijkertijd beschouwt Paulus deze bekendmaking ook als een schuld die hij heeft aan alle mensen. Iedereen moet het weten. Sterker nog: elk mens heeft het recht om dat van hem te eisen. Dat is wat het woord ‘schuldenaar’ betekent.

Het woord ‘schuldenaar’ heeft bij ons een negatieve klank. Want wie schuld heeft, heeft gewoonlijk tekort. Stel ik ben iemand honderd euro schuldig en ik betaal tenslotte mijn schuld, dan is de ander honderd euro rijker en ikzelf honderd euro armer geworden. Wie schuld inlost raakt vermogen kwijt. Maar hoe anders is het een schuldenaar van het Evangelie te zijn! Wanneer ik een ander het Goede Bericht doorgeef, ben ik niet armer geworden maar is de ander rijker gemaakt! Het Goede Bericht delen, betekent: het vermenigvuldigen!

Delen: