GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:13 – Ezau op de tweede plaats

30-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… zoals staat geschreven: Jakob heb Ik lief, Ezau echter haat Ik.

God had vóór de geboorte van de tweeling al tegen Rebekka gezegd dat de oudere de jongere als slaaf dienstbaar zou zijn. Dat is uitverkiezing. De jongens waren nog niet ter wereld gekomen. Ze hadden dus ook nog niets gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad. Maar GOD koos op voorhand de jongere uit, om gediend te worden. En daarmee was feitelijk ook de oudere uitgekozen, namelijk om zijn broer te dienen.

Paulus ondersteunt zijn betoog met een citaat, dit keer uit Maleachi 1:3. In Maleachi’s dagen zijn we zo’n dertien eeuwen verder en Jakob en Edom zijn twee volken geworden. Maar de waarheid die vóór de geboorte van de jongens al was bekendgemaakt, staat dan nog steeds. Niet Ezau maar Jakob is de eerste. We moeten daarbij bedenken dat het werkwoord ‘haten’ in de Schrift niet persé vijandelijkheid inhoudt. Het Hebreeuwse woord is afgeleid van het rangtelwoord ’tweede’ (shnie). Zo is in Deut.21:15 de ‘gehate vrouw’ niets anders dan de niet-beminde vrouw. De vrouw die op de tweede plaats staat. Dat is ook de gedachte i.v.m. Ezau. God had geen afkeer van Ezau, maar hem een tweede plaats toebedeeld. Ieder in zijn rangorde.

Delen: