GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:14 – échte liefde

11-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Laat alles bij jullie in liefde toegaan.

Liefde is een belangrijk thema in deze brief. Bekend is vooral de lofzang op de liefde in hoofdstuk 13. Tegenover de voorbijgaande uitingen zoals profetieën en  spreken in talen, waar de Korinthiërs al te graag mee pronkten, plaatste Paulus “de liefde” die nimmer voorbijgaat. Dat is de liefde, zoals GOD liefheeft. Het Griekse woord voor deze liefde is agapé en onderscheidt zich in het feit dat ze onvoorwaardelijk is.

De meeste uitingen van liefde die wij onder mensen opmerken, vallen niet onder agapé. Want wanneer liefde afhankelijk is van mijn gevoelens voor de ander, dan is dat geen agapé. Of wanneer liefde afhankelijk is van hoe de ander op mij reageert, dan is dat evenmin agapé. Op zulke ‘liefde’ valt niet te bouwen, omdat de bodem wankel is. Ze is afhankelijk van de gevoelens van mijzelf of die van de ander.

Van agapé daarentegen schrijft Paulus in hoofdstuk 8:1: “de liefde (agapé) bouwt op“. Ze bouwt op, omdat ze een fundament heeft. Deze liefde is niet te verdienen en onafhankelijk van omstandigheden, gevoelens en gedragingen. Dat is wat de liefde GODS kenmerkt. Ze is een feit, onvoorwaardelijk, onveranderlijk, grenzeloos en voor iedereen!

Delen: