GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:15 – eersteling van Achaje

13-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

15 En ik moedig jullie aan broeders: jullie weten van het huis van Stefanus, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zichzelf inzetten tot bediening van de heiligen, 16 opdat ook jullie je zouden onderschikken aan zulke mensen en aan ieder die meewerkt en zwoegt.

Deze twee verzen horen bij elkaar. De inhoud van de aanmoediging volgt in vers 16 en het motief wordt genoemd in vers 15. “Het huis van Stefanus” doelt op Stefanus’ huisgezin maar ook eventuele andere familieleden en/of  personeel. Wellicht behoorden ook Fortunatus en Achaïkus daarbij (:17). Stefanus’ huis was in Achaje (het Griekse zuidelijke schiereiland met Korinthe als belangrijkste stad) de eerste vrucht van Paulus’ evangelieprediking. Bij hen vond hij als eerste erkenning van het Goede Bericht dat hij bracht. Paulus heeft hen als enigen in Korinthe ook gedoopt (1:16), hoewel hij besefte dat dopen niet tot zijn missie behoorde.

Hoe dan ook, Stefanus en zijn huisbewoners waren niet slechts early adaptors van het Goede bericht maar vervulden in de regio ook een voortrekkersrol. Zij hebben zich erop toegelegd om de jonge gemeenschap van dienst te zijn. Uiteraard voor het uitdragen van het Evangelie. Want Evangelie betekent Goed Bericht en dat is wat het is. Daarom vertellen we het ook!

Delen: