GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 7:19,20 – het lek boven

08-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want niet het goede wat ik wil doe ik, maar het kwade wat ik niet wil, dat praktiseer ik. 20 Maar indien ik doe wat ik niet wil, dan bewerk ik het niet meer maar de zonde die in mij woont.

Het lijkt een hopeloos innerlijk conflict dat Paulus beschrijft. Het is herkenbaar voor velen, vooral religieuze mensen. Zij verstaan dat de Goddelijke lat zoveel hoger ligt dan welke menselijke eis ook. En hoe meer het ideaal wordt nagestreefd, des te onbereikbaarder wordt ze. Hoe frustrerend is dat!

Paulus kan maar één conclusie trekken: als ik doe wat ik niet wil, dan bewerk ik het kennelijk niet zelf “maar de zonde die in mij woont” (zie ook :17). Dat is geen slap excuus of zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid. Nee, Paulus legt de oorzaak bloot van zijn hopeloze strijd.

Als de wet goed en ten leven is, en ik heb die wet lief, hoe is het dan mogelijk dat ze voor mij ten dode is?! Dat kan maar één ding betekenen: ik versta die wet niet goed. Ik ben misleid (:11) over wat zij zegt. En inderdaad: de wet eist niet dat ik niet mag begeren. Ze belooft mij: je zult niet begeren!

Delen: