GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:1 – het voorrecht van de Jood

05-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wat dan is het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Veel, in elk opzicht. Want eerst, inderdaad, werden aan hen de woorden van God toevertrouwd.

In het voorgaande hoofdstuk had Paulus betoogd dat ook buiten Israël mensen zijn, die weliswaar niet besneden zijn maar die van nature doen wat de wet gebiedt. En ook betoogde hij dat het niet gaat om de besnijdenis van het vlees maar om de besnijdenis van het hart. De vraag die dit onwillekeurig oproept, is die van vers 1: “wat dan is het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis?”

Later in deze brief zal Paulus op deze vraag dieper ingaan en acht zegeningen noemen (9:4,5) die van Godswege de Israëlieten toekomen. Waarbij de apostel duidelijk maakt dat die voorrechten het verleden, heden en de toekomst omvatten. De kerkelijke leer waarbij de voorrechten van de Jood tot het verleden behoren en definitief overgenomen zouden zijn door ‘de kerk’, is Paulus volstrekt vreemd. Ook nu GOD in de tegenwoordige tijd zich tot de natiën wendt, betekent dit allerminst dat de plannen die Hij met zijn volk had, daarom zouden zijn vervallen. Dat is onmogelijk. GOD houdt zijn woord… altijd!

Delen: