GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:2 – aan hen de woorden Gods toevertrouwd

06-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wat dan is het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Veel, in elk opzicht. Want eerst, inderdaad, werden aan hen de woorden van God toevertrouwd.

Van alle voorrechten die aan de Jood (= de besnijdenis) zijn gegeven, staat op nummer één het feit, dat aan hen de woorden GODS zijn toevertrouwd. Uitverkoren om die woorden te ontvangen en door te geven. Het land van Israël heet “de navel der aarde” (Ezech.38:12) en de gedachte daarachter is dat het land het centrum der wereld is en een kruispunt van drie continenten. Maar bovenal komen via dit land en volk, als via een navelstreng, de woorden GODS tot de volkeren.

De verzamelde Schriften als de geboekstaafde woorden GODS, zijn onder beheer van het Joodse volk tot stand gekomen. Dat geldt voor de Hebreeuwse Bijbel maar ook voor het ‘Nieuwe Testament’. Inclusief de boodschap die voor vandaag bestemd is voor de natiën. Ook die brieven zijn geschreven door een Jood, Paulus (Hand.21:39).

Een prachtig plaatje van dit fenomeen zien we in de oase Elim (Ex.15:27). Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Twaalf bronnen (Israël) voorzien de zeventig palmbomen (het getal van de volken) van levend water!

Delen: