GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:36 – zonder dood geen opstanding

20-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Onverstandige! Wat je zaait wordt niet levend gemaakt tenzij het zou sterven.

De vraag of tegenwerping was dus: “hoe worden de doden opgewekt?”. Paulus vindt die reactie niet bijster pienter. Want zien we niet op allerlei gebied in de levende natuur dat nieuw leven tot stand komt via een stervensproces dat daaraan vooraf gaat?  Zaad valt in de aarde en sterft. Daar vindt een transformatie plaats: het zaad als zodanig verdwijnt (= sterft) en nieuw leven komt daarvoor in de plaats.

De dood is geen verhindering om op te staan maar juist een voorwaarde. Zonder dood geen opstanding. We zien dit fenomeen niet alleen in de plantenwereld geïllustreerd maar ook in allerlei metamorfoses in de dierenwereld. Een rups sterft en wordt een cocon om na verloop van tijd als vlinder zich te ontpoppen. De rups moet eerst sterven. Er moet een einde komen aan zijn rupsenbestaan. Want het is alleen via die route dat een vlinder tot stand komt. Het is een compleet Godswonder! Biologen kunnen het fenomeen hooguit beschrijven maar niet verklaren. Laat staan nabootsen.

Heel de levende natuur getuigt van de Schepper die via de weg van sterven en dood, nieuw leven tot stand brengt. Dat belooft nog wat…!

Delen: