GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 3:5 – doet dan versterven

19-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Doet dan versterven de leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht…

De meeste vertalingen lezen hier: doodt dan de leden… Maar het woord dat Paulus gebruikt, betekent niet ‘doden’ (=doodmaken) maar ‘doen versterven’. Een belangrijk verschil! Het Griekse woord komt drie keer voor in het Nieuwe Testament en de beide overige keren (Rom.4:19 en Hebr.11:12) wordt het inderdaad gewoonlijk wel correct met ‘versterven’ vertaald.

‘Doet dan versterven…’ is ook veel logischer dan ‘doodt dan…’. Want Paulus had zojuist beschreven dat ons leven verborgen is met Christus in God. En dat we daarom, voor zover we nu nog op aarde zijn (2:20), zouden bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus, ons leven is. Hoe zou dat samen kunnen gaan met het actief strijdvoeren tegen “de leden die op de aarde zijn”? Want dan ben je alsnog bezig met het bedenken van de dingen die op aarde zijn (3:2).

‘Doen versterven’ betekent: geen voeding toedienen zodat de dood intreedt. “De leden op de aarde” zouden niet bestreden worden maar genegeerd. Geen aandacht of voeding aan geven, dát is Paulus’ devies. Want al wat je aandacht geeft, versterk je en wordt groter. Bedenkt daarom wat boven is!

Delen: