GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:52 – in een ondeelbaar ogenblik

14-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

51 Let op, ik vertel jullie een geheim. Allen zullen wij niet ontslapen maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, in de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Wat Paulus in dit geheim meedeelt is dat de gelovigen die leven gedurende de laatste generatie, d.w.z. in de tijd van de parousia van Christus, niet komen te overlijden maar veranderd zullen worden. Evenals de overleden gelovigen zullen zij een lichaam in onvergankelijkheid ontvangen. Echter niet door opwekking, maar door verandering “in een ondeelbaar ogenblik”. In het Grieks staat hier het woord ‘atomos’, waar ons woord ‘atoom’ van afgeleid is. Die verandering is geen operatie of een proces maar vindt zó snel plaats dat zelfs geen atoomklok de tijd daarvan kan registeren. In een ‘oogwenk’, dat is de tijd van het knipperen van een oog.

Het is een buitengewoon voorrecht om te mogen behoren tot de generatie die de dood niet zal smaken. Die niet eerst zal worden ‘ontkleed’ en door overlijden dit lichaam moet afleggen maar in levende lijve zal worden ‘overkleed’ in onvergankelijkheid (2Kor.5:4). Je zal maar tot die generatie mogen behoren…!

Delen: