GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD

06-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… zonder hoop en zonder GOD in de wereld.

Paulus beschrijft in deze verzen de toestand van “de natiën, in vlees” (2:11), d.w.z. de heidenwereld buiten Israël om. Als onbesnedenen stond men buiten de privileges die GOD aan het volk Israël had toegekend. Een trieste positie, want “zonder hoop en zonder GOD in de wereld”. In het Grieks is “zonder GOD” één woord (atheos); ons woord ‘atheïsme’ is ervan afgeleid.

Dat ‘hoop’ en ‘GOD’ in één adem worden genoemd is typerend. Het kennen van een willekeurige god, zoals het heidendom er zoveel van kent, is geen basis voor hoop. Want wat zo’n god zou willen, zou door een andere god weer kunnen worden gedwarsboomd. Wanneer er daarentegen één GOD is, kan per definitie niets Hem weerhouden om te vervullen wat Hij voornemens is. Omdat er één GOD is, plaatst en beschikt Hij alles.

GOD leren kennen brengt automatisch hoop en verwachting met zich mee. Want hoe zouden voor GOD hopeloze gevallen kunnen bestaan. Hoe diep en pijnlijk zijn wegen soms ook gaan, ieder schepsel is door Hem gewild. Nooit laat Hij dat varen. “Want vanuit Hem, door Hem en tot in Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen!”

Delen: