GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet

16-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want het goede bericht beschaamt mij niet, want het is Gods vermogen tot redding, voor een ieder die gelooft…

In onze taal gebruiken we werkwoorden actief of passief. Ik schaam mij, dat is actief. Ik word beschaamd, dat is passief. Maar het Grieks waarin Paulus schreef, kent nog een derde vorm: de zogenaamde medialis. Dat is een werkwoordsvorm dat het midden houdt tussen actief en passief. Het is die vorm die Paulus gebruikt in Rom.1:16. Dat betekent dat zowel de vertaling “het goede bericht beschaamt mij niet” alsook de vertaling “ik schaam mij het goede bericht niet”, beiden tekort doen aan het origineel. Want zowel de passieve als actieve kant liggen besloten in de Griekse werkwoordsvorm.

Is dat geen geweldige gedachte? Het Evangelie beschaamt mij niet. Want het is de waarheid en het staat garant voor wat het belooft. Ik kan er volledig van op aan! Ieder die het gelooft zal Gods reddend vermogen daarin ondervinden.

Maar juist omdat het mij niet beschaamt, schaam ik mij ook niet voor het Evangelie. In die volgorde. Het is geen bravoure van ‘ik schaam mij niet…’, maar juist de wetenschap dat het Evangelie mij niet beschaamt! Dat geeft mij vrijmoedigheid!

Delen: