GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:15 – evangeliseren in Rome

15-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Voor Grieken en Barbaren, voor wijzen en dwazen ben ik een schuldenaar. 15 Vandaar dat ik bereidwillig ben ook aan jullie die in Rome zijn, te evangeliseren.

De meeste vertalingen spreken hier over Paulus’ bereidheid om zijn lezers in Rome het evangelie te brengen of te verkondigen. In het Grieks is het één woord: evangeliseren. De uitgang van het woord -iseren komt trouwens ook uit het Grieks (-izo). Ook wij kennen deze uitgang in talloze werkwoorden, zoals kristalliseren (=in kristal veranderen), dramatiseren (in drama veranderen), magnetiseren (=magnetisch veranderen), enzovoort. De uitgang zegt iets over de uitwerking en de verandering die het werkwoord teweegbrengt. Iemand evangeliseren wil niet slechts zeggen: het Evangelie vertellen maar de ander blootstellen aan de kracht van het Evangelie. Dat is ook wat vers 16 naar voren brengt: het Evangelie is een kracht GODS…! Het verandert mensen!

Het gangbare idee is dat men evangeliseert onder niet-gelovigen. Maar hier spreekt Paulus zijn bereidwilligheid uit om onder de gelovigen (:6) in Rome te evangeliseren. Het is niet waar, dat wie het Evangelie eenmaal kent en gelooft, het niet meer zou hoeven horen. Want het Evangelie is een schatkamer waarin we altijd weer nieuwe dingen blijven ontdekken!

Delen: