GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:22 – tot in allen die geloven

03-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… echter, rechtvaardigheid van God, door geloof van Jezus Christus, tot in allen die geloven, want er is geen onderscheid.

Het feit dat GOD zijn rechtvaardigheid openbaar gemaakt heeft, betekent dat Hij zelf garant staat voor de vervulling van zijn belofte en dus niets van de mens afhangt. Vandaar dat er ook staat “los van wet”. Dat maakt het tot een solide, goed bericht voor ieder mensenkind, “want er is geen onderscheid”. Niemand kan er iets aan toe of af doen. Het Evangelie is een mededeling. De waarheid van een mededeling is geheel onafhankelijk van of het wordt geloofd of niet.

Tegelijkertijd is het ook waar dat een bericht per definitie slechts doel treft voor wie het gelooft. Een mededeling doorgeven heeft slechts zin wanneer de ontvanger het ook beaamt. Het is dan ook veelzeggend dat Paulus hier het voorzetsel “tot in” (Gr. eis) gebruikt. “… tot in allen die geloven”. Dat betekent: het komt binnen bij degenen die geloven.

Paulus heeft als heraut bekend gemaakt dat de levende GOD een Redder is van alle mensen. Iedereen mag het horen! Maar niet iedereen gelooft het. Orthodoxe christenen mogen het zelfs niet eens geloven. Dat is tragisch, maar gelukkig… GOD is ook hun Redder!

Delen: