GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:1 – geen veroordeling!

17-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Dus is er nu geen veroordeling voor degenen in Christus Jezus.

Paulus pakt hier weer de draad op van 7:6, waar hij aangaf dat we als gelovigen zijn “ontslagen van de wet” en geen slaaf meer zijn “in de oude staat van de letter” maar “in nieuwheid van geest”. Daarmee verwijst hij naar resp. het oude en het nieuwe verbond dat God met Israël heeft gesloten dan wel zal sluiten. Waarbij het kenmerkende van het nieuwe verbond is, dat God niets eist van Israël maar Zelf ervoor garant staat dat het volk in zijn wegen zal wandelen. Want Hijzelf zal zijn wet in hun harten schrijven. Dat is ook het antwoord op de worsteling die de apostel beschreef vanaf 7:7. En ook al is het waar dat dit nieuwe verbond  alleen met Israël zal worden gesloten, de geest van dat verbond is nu al het deel  van alle gelovigen (2Kor.3).

“In Christus Jezus” zijn betekent: in de opgewekte en verheerlijkte Messias aan Gods rechterhand (8:34). Dat is de positie van hen die “naar zijn voornemen geroepenen zijn” (8:28). Welke instantie of welk mens ook tegen hen beschuldigingen aanvoert – niemand kan ongedaan maken wat Paulus hier van Godswege optekent. Want “God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen?” (8:33,34).

Delen: