GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:6 – die aan een ieder betaalt

25-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… in de dag van toorn en onthulling van Gods rechtvaardig oordeel, 6 die aan een ieder betaalt naar zijn werken, 7 hen die inderdaad met verduren het goede werken, heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken, aeonisch leven…

Het begrip ‘rechtvaardigheid’ is een sleutelwoord in deze brief. Het wordt gewoonlijk juridisch opgevat in termen van strafrecht. Dat klinkt Romeins maar het is niet het onderwijs van de Romeinen-brief. GOD rekent geloof tot rechtvaardigheid (4:3). Willen we een definitie voor wat GOD onder rechtvaardigheid verstaat, dan is dit het. GOD is rechtvaardig omdat Hij gelooft in zijn belofte: Hij is betrouwbaar en komt zijn woord na.

Wanneer Paulus in bovenstaande verzen spreekt van “GODS rechtvaardig oordeel” dan verwijst ook dat, naar GODS geloof en dus naar zijn betrouwbaarheid. Het idee van “GODS rechtvaardig oordeel” is niet dat Hij wraakzuchtig ‘betaald zet’ maar juist dat Hij eerlijk uitbetaalt. Merk bij het lezen van deze verzen ook op dat Paulus in de eerste plaats spreekt van het betalen van degenen die “met verduren het goede werken”. Omdat GOD betrouwbaar is (en dus rechtvaardig), ziet Hij het goede niet over het hoofd maar integendeel: Hij honoreert dat! “GODS rechtvaardig oordeel” biedt hoop, want Hij doet én zet recht!

Delen: