GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:7 – Godvereerders

26-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… hen die inderdaad met verduren het goede werken, heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken, aeonisch leven…

GODS oordeel is rechtvaardig (:5) en dat houdt in dat Hij hen die Hem zoeken, een deel zal geven in de toekomende aeon. Zoals GOD een afkeer heeft van alle goddeloosheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden (1:18), zo waardeert Hij het daarentegen wanneer mensen Hem zoeken. “… met verduren het goede werken” en “heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken” betekent : de waarheid die men in de wereld onderdrukt, zoeken en GOD vereren. In 1:23 lazen we reeds dat Paulus heerlijkheid en onvergankelijkheid, eigenschappen van GOD noemt.

Paulus heeft het in dit vers niet over mensen die het Evangelie geloven. Nee, hij schrijft over mensen die wandelen bij het licht van wat elk mens geacht wordt te weten, namelijk dat God GOD is. En die Hem verheerlijken en danken (1:21). That’s all. Meer wordt van een mens niet verwacht. In het boek ‘Handelingen’ komen we regelmatig zulke mensen tegen en zij worden “Godvereerders” genoemd.  Ze worden onderscheiden van de Joden en hadden het Evangelie nog niet vernomen maar… ze erkennen GOD en wandelen bij die wetenschap. Voor zulke mensen is de toekomende aeon (eeuw) weggelegd.

Delen: