GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:1 – hoelang is de wet heer?

28-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Of weten jullie niet broeders – ik spreek tot degenen die de wet kennen, dat de wet heer is van de mens, zolang hij leeft?

Paulus vervolgt in dit nieuwe gedeelte zijn betoog, om vanaf hier dieper in te gaan op wat hij in 6:14 kort had aangestipt: de waarheid dat we niet onder wet, maar onder genade zijn. Ook hier doet Paulus weer een beroep op wat hij bij zijn lezers als bekend veronderstelt. En dan vooral degenen die van huis uit de wet kennen, daarbij doelend op zijn Joodse lezers die vertrouwd waren met de wet van Mozes (7:7).

Het principe van de wet die de mens beheerst zolang hij leeft, is trouwens niet alleen van toepassing op de wet van Mozes maar op elke wet die we kennen. Onder welke wet we ook vallen of welke wet we ook overtreden, de geldigheid van een wet duurt per definitie niet langer dan totdat een mens sterft. Een dode kan nu eenmaal geen wet overtreden. Dat kan overkomen als het intrappen van een open deur, toch is deze observatie essentieel voor heel Paulus’ betoog. Niet wet is onze heer, maar hij die door GOD is opgewekt uit de doden (6:23)! Voorbij de dood.

Delen: