GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:23 – karig rantsoen vs. genade van GOD

26-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de rantsoenen van de zonde zijn dood maar het genade-effect van God is aeonisch leven in Christus Jezus, onze Heer.

Het woord dat hierboven vertaald is met “rantsoenen”, wordt meestal weergegeven met ‘loon’. Dat wordt dan uitgelegd als: God vergoedt de zonde met de dood. Maar in het Grieks is ‘loon’ een heel ander woord. En het gaat hier sowieso niet om God die door middel van de dood, afrekent met de zonde.

Rantsoen is geen salaris maar proviand, eten en drinken dat nodig is voor de veldtocht (1Kor.9:7). De zonde wordt hier voorgesteld als een meedogenloze heer (:20): het rantsoen dat hij zijn slaven verstrekt is… dood. Dat is nog minder dan karig. De mens die in slavernij is van de zonde (kortom, elke nakomeling van Adam) wordt zó afgeknepen dat hij er uiteindelijk aan dood gaat.

Hoe groot is het contrast tussen dit dodelijke rantsoen van de zonde enerzijds en het genade-effect (charisma) dat GOD geeft anderzijds! De zonde levert dood op, maar wat GOD volstrekt om niet geeft, is aeonisch leven. Dat is het opstandingsleven van de komende aeon(en). Maar tegelijkertijd is dit opstandingsleven nu reeds aanwezig “in Christus Jezus, onze Heer”. De Eersteling uit de doden!

Delen: