GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:27 – natuurlijk en uiteraard

11-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo ook de mannen, loslatend het natuurlijke gebruik van de vrouw, werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, mannen in mannen de schandelijkheid bedrijvend, en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling in zichzelf terugkrijgen.

In deze verzen is meerdere keren sprake van het woord ‘natuur’ en ‘natuurlijk’. Het Griekse woord (phusis, vergl. fysica) daarvoor is ontleend aan een werkwoord (phuo) dat ‘ontspruiten’ betekent. Het verwijst naar afkomst en geboorte. Dat geldt trouwens ook voor ons woord ‘natuur’ dat komt van het Latijnse ‘natalis’ (>nataal) dat ‘geboorte betekent. Iets ‘van nature’, is aangeboren. Het staat tegenover wat kunstmatig is en gevormd wordt door menselijk ingrijpen of beïnvloeding.

‘Natuur’ komt ook overeen met ‘aard’ of ‘geaardheid’. Zoals GOD alle dieren schiep “naar hun aard” (Gen.1). Ook dat spreekt van wat aangeboren is. GOD schiep de mens “mannelijk en vrouwelijk” (Gen.1:27). Zó wordt een mens geboren, dat is zijn of haar seksuele geaardheid of natuur. Of een mens dat zo ook voelt staat daar volstrekt los van. Het is een objectief gegeven. Vanaf de geboorte bekend. Het mannelijke is zowel anatomisch als biologisch aangelegd op het vrouwelijke. En vice versa. Zó heeft de Schepper het gemaakt, zó mag ik Hem verheerlijken en danken!

Delen: