GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:27 – foute gevoelens bestaan niet

10-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo ook de mannen, loslatend het natuurlijke gebruik van de vrouw, werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, mannen in mannen de schandelijkheid bedrijvend, en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling in zichzelf terugkrijgen.

Het is van groot belang om er op te wijzen dat in dit vers (evenals in het voorgaande) sprake is van praktijken. “Mannen in mannen schandelijkheid bedrijvend“. Paulus spreekt geen afkeuring uit over homofiele gevoelens of neigingen. Noch hier, noch elders in de Schrift wordt een woord van veroordeling uitgesproken over homofilie. Dat geldt trouwens voor elk gevoel. Gevoelens en begeerten kunnen hinderlijk en ongewenst zijn, maar ze zijn nooit verwijtbaar. De vraag is altijd: wat doe je met gevoelens? Ook b.v. met gevoelens van drift, of aandrang tot drinken, eten, seks, etc. Gevoelens op zichzelf zijn niemand kwalijk te nemen, hoe storend ze voor de persoon in kwestie ook ervaren worden.

Gevoelens leren beheersen en aansturen, dat is wat de mens tot mens maakt. Het verstand zou altijd leidend is. Dit vermogen onderscheidt ons van het gedierte van het veld dat geleid wordt door instincten en verstandeloos is. Maar laat je niet wijsmaken dat je bepaalde gevoelens niet zou mogen hebben. Zich door gevoelens laten leiden, dát is misleidend!

Delen: