GoedBericht.nl logo

Romeinen 1:27 – foute gevoelens bestaan niet

10-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo ook de mannen, loslatend het natuurlijke gebruik van de vrouw, werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar, mannen in mannen de schandelijkheid bedrijvend, en de noodzakelijke vergelding van hun dwaling in zichzelf terugkrijgen.

Het is van groot belang om er op te wijzen dat in dit vers (evenals in het voorgaande) sprake is van praktijken. “Mannen in mannen schandelijkheid bedrijvend“. Paulus spreekt geen afkeuring uit over homofiele gevoelens of neigingen. Hier (maar ook elders in de Schrift) wordt geen woord van veroordeling uitgesproken over homofilie. Dat geldt trouwens voor welk gevoel dan ook. Gevoelens en begeerten kunnen ongewenst zijn maar nooit fout. De vraag is altijd: wat doe je met gevoelens? Ook b.v. met drift, of aandrang tot drinken, eten, seks, etc. Zulke gevoelens zijn niemand kwalijk te nemen, hoe storend het voor hem of haar ook ervaren wordt.

Gevoelens leren beheersen en aansturen en ons verstand leidend laten zijn, is wat de mens tot mens maakt. Dit vermogen onderscheidt ons, van het gedierte van het veld dat verstandeloos is en niet kan reflecteren op het eigen gedrag. Laat je niet wijsmaken dat je een bepaald gevoel niet zou mogen hebben. Je door gevoelens laten leiden, dát is misleidend!

Delen: