GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:15 – in harten geschreven

10-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want wanneer natiën, die geen wet hebben, van nature de dingen van de wet doen, dan zijn dezen, die geen wet hebben, zichzelf een wet.  15 Zij betonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is.

Paulus spreekt hier over mensen uit de natiën die niet de wet van Mozes als norm bezitten en toch de dingen van de wet doen. Voor hen is de wet geen document dat van buitenaf tot hen kwam, zoals ooit tot Israël bij de Sinaï. Nee, die wet zit in hun genen, hun natuur. “Van nature doen zij de dingen van de wet”.

Bij “wet” moeten we dan niet denken aan de eisen van GOD. Dat is de typisch religieuze uitleg die meent dat GOD de mens belast en aan het werk zet. Paulus zal later in deze brief, met die uitleg finaal afrekenen. Nee, onder “wet” hebben we hier te denken aan wat de mens van nature van GOD weet. Dat Hij werkelijk GOD is en dus alles wel maakt. Zulk weten is geen last maar een bron van dankbaarheid en eerbied (1:21). Vandaar dat deze wet in harten wordt geschreven en van daaruit ook, haar uitwerking heeft.

Delen: