GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:1 – de zwakke in het geloof

28-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

De zwakke nu in het geloof, neem die tot je, maar niet tot onderscheiding van redeneringen .

Hier snijdt Paulus overduidelijk een nieuw thema aan, waarin hij zich vooral richt tot “de sterken” (lett. vermogenden; 15:1). Hij roept hen op “de zwakke in het geloof” tot zich te nemen. Wie Paulus met “de zwakke” op het oog heeft zegt hij niet met zoveel woorden. We moeten dit uit het verband opmaken. “De zwakke” meent vegetarisch te moeten eten (:2, 14) en drinkt ook geen wijn (:21). Verder onderscheiden ze bepaalde dagen voor de Heer (:5,6). Dat “de zwakke” een Joods-godsdienstige achtergrond zou hebben, valt hier niet persé uit af te leiden. Het gaat in elk geval om een richting die zichzelf onnodige beperkingen oplegt.

De oproep om “de zwakke in het geloof” ’tot zich te nemen’ gaat dieper dan alleen ‘aanvaarden’. Het Griekse woord (proslambano; Str. 4355) wordt ook gebruikt voor het nuttigen van voedsel (Hand.27:33,36). D.w.z. wie de zwakke tot zich neemt, sluit hem innerlijk in. Zonder reserve. Ongeacht eventuele discutabele redeneringen die “de zwakke” er op nahoudt. Want daar gaat het Paulus hier niet om. Ook al zou er sprake zijn van misvattingen, een oordeel daarover is niet onze zaak. Alleen met die basis-instelling geven we de ander ruimte om zelf conclusies te trekken.

Delen: