GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:32 – allen opgesloten

21-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want God sluit allen op in ongezeglijkheid, opdat Hij zich over allen zou ontfermen.

God ontfermde zich over de ongezeglijke natiën. Juist via een (tot op heden) ongezeglijk volk Israël. Maar ook over Israël gaat God zich ontfermen. In overeenstemming met de beloften die aan de vaderen gedaan zijn. God ontfermt zich dus over allen, zowel Israël als de natiën.

De ongezeglijkheid van allen, is niet door mensen bedacht. Het is ook niet onvoorzien of een ‘bedrijfsongeval’. GOD heeft in alles volmaakt de regie in handen. De ongezeglijke mensheid dient als zwarte achtergrond voor GOD om zijn ontferming te etaleren. Let op: GOD zelf sluit allen op in ongezeglijkheid. Het werkwoord voor ‘opsluiten’ komen we in het NT o.a. tegen in Lucas 5:6 waar sprake is van een menigte vissen die in de netten zijn opgesloten. Ze kunnen geen kant uit. Zo is de mensheid. Dat elk mens een zondaar is, is niet zijn eigen keuze, maar door GOD ingezet. Onontkoombaar.

Maar even onontkoombaar als de ongezeglijkheid van alle mensen, is het gegeven dat GOD zich over diezelfde allen zal ontfermen. Het eerste is geen menselijke keuze en het tweede evenmin. GOD ontfermt zich over wie Hij wil (Rom.9:16) – uiteindelijk over allen. Onafwendbaar!

Delen: