GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 11:33 – o, diepte!

22-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

O, diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God! Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

We zijn hier aan het einde gekomen van Paulus’ speurtocht naar Israëls huidig ongeloof. Hij had zojuist geconcludeerd dat niet de ongezeglijkheid van de mens doorslaggevend is, maar GODS plan. Hij heeft allen onder ongezeglijkheid besloten. Niet als een doel op zich, maar “opdat Hij zich over allen zou ontfermen”.

Het is alsof we Jozef horen spreken die zich bekendmaakt aan zijn broeders, die hem hadden miskend, verkocht en doodgewaand. Toch klinkt geen spoor van verwijt in Jozefs woorden. Want het was GOD die hem naar Egypte had gezonden om zijn broers in leven te houden (Gen.45:5-8). Alle menselijke schuld wordt overruled door GODS ontferming!

Als Paulus uitkomt bij zo’n onpeilbare diepte van rijkdom maar ook van wijsheid en kennis van GOD, dan houdt het betogen op. Dan roept hij uit: “o, diepte…!”. Het onderwijzen wordt hier lofprijzen. Wie zó op de hoogte is gesteld en mag turen in een duizelingwekkende diepte, kan alleen maar door de knieën gaan en aanbidden. Want wie anders dan alleen GOD kan zulke dingen bedenken om te komen tot zo’n onovertroffen en rijk uitzicht?!

Delen: