GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:11 – Gods uitverkiezend voornemen

27-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, noch goed of kwaad hadden verricht (opdat het naar uitverkiezend voornemen van God zou blijven, niet vanuit werken maar vanuit degene die roept), werd tot haar gesproken: de grotere zal slaaf zijn voor de mindere.

Voor de mens die zelf graag belangrijk wil zijn en op een voetstuk wil staan, is bovenstaande waarheid onverteerbaar. Vele uitleggers hebben zich in bochten gewrongen om onder de waarheid ervan uit te komen. Bijvoorbeeld door te beweren dat Gods uitverkiezing gebaseerd zou zijn op ‘vooruit gezien geloof’. Men redeneert dat aangezien God van tevoren wist hoe Jacob en Ezau zouden handelen, Hij zijn keuze daarop zou hebben gebaseerd. Maar in dat geval zou Gods keuze alsnog gegrond zijn op wat de jongens deden. Hij had hun “goed of kwaad” en “werken” immers vooraf gezien?!

Paulus’ statement laat niets heel van deze uitleg. GODS voornemen en zijn keuzes vormen de basis. GODS plan gaat vooraf aan alles wat de mens bedenkt, kiest en handelt. Onze werken leggen geen enkel gewicht in de schaal. Waarom niet? Luister naar Paulus’ antwoord: “opdat het naar uitverkiezend voornemen van God zou blijven, niet vanuit werken maar vanuit degene die roept…”!

Delen: