GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 9:11 – nine eleven

26-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, noch goed of kwaad hadden verricht (opdat het naar uitverkiezend voornemen van God zou blijven, niet vanuit werken maar vanuit degene die roept), werd tot haar gesproken: de grotere zal slaaf zijn voor de mindere.

Paulus heeft het hier over Jakob en Ezau. Voordat ze geboren waren en dus ook voordat ze iets goeds of kwaads hadden gedaan, had GOD zijn keuze reeds gemaakt. De grotere en oudere Ezau zou als slaaf dienen voor de jongere en geringere Jakob. Opdat GOD via de mindere, de grotere zou zegenen. Zo werkt GOD – altijd tegendraads. Menselijke eigenroem wordt volkomen uitgesloten.

Eerder schreef de apostel (8:28) dat degene die GOD vandaag liefhebben, “naar zijn voornemen geroepenen zijn”. In Rom.8:30 beschrijft Paulus hoe alles daarin GODS werk is: degenen die GOD tevoren kent, die bestemt Hij ook tevoren. En die roept Hij. En die rechtvaardigt Hij. En die verheerlijkt Hij. Elke schakel in deze ketting is van zuiver goud: het is geheel GODS werk. En dus ook zijn verdienste en zijn eer.

Alles verloopt naar GODS voornemen. Zijn succes is verzekerd! Geen mens kan daar iets aan toe- of afdoen. “Niet vanuit werken”. En geloof zegt daarop amen! 

Delen: