GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!

28-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik weet dat JAHWEH groot is en dat onze Heer boven alle goden is. JAHWEH doet al wat Hem behaagt, in de hemelen en op de aarde…

De meest fundamentele waarheid van heel de Schrift is dat er één GOD is. Onvergelijkelijk is Hij verheven boven alle zogenaamde goden (1Kor.8:6). Zij heten ‘goden’ omdat ze verheven zijn boven anderen en de autoriteit bezitten om te beschikken en te plaatsen. Ook rechters en koningen op aarde, worden bij gelegenheid ‘goden’ genoemd. Maar het moet duidelijk zijn dat zij allen nooit meer worden dan ze zijn: creaturen.

In de absolute zin kan er slecht één GOD zijn. Die alles beschikt en alles daar neerzet waar Hij het hebben wil. Hij bedacht alles, Hij bracht alles voort en sindsdien draagt Hij alles en brengt Hij het naar het Hem gestelde doel. Volgens het tijdpad dat Hij heeft uitgestippeld. Geen schepsel valt buiten zijn zicht en aandacht. Niemand kan Hem ook maar in iets weerhouden, want “JAHWEH doet al wat Hem behaagt”.

Zo’n GOD mag met recht GROOT heten. Wat is het kennen van zo’n GOD, een solide grondslag voor vrede in het hart en hoop voor de toekomst!

Delen: