GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist

12-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wat vanuit het vlees gegenereerd is, is vlees, en wat uit de geest gegenereerd is, is geest.

Jezus is in een diepgaand nachtelijk gesprek verwikkeld met een man die hij “de leraar van Israël” noemt. Maar hoe onderlegd zijn gesprekspartner Nicodémus ook is, deze blijkt volkomen onwetend te zijn over wat hij geacht mocht worden, wel te weten. Jezus confronteert hem met het feit dat de geboorte uit onze ouders niet toereikend is vanwege de dood. Want wat vanuit vlees voortgebracht wordt, draagt per definitie de kenmerken van dat vlees. Het is zwak, sterfelijk en zondig, oftewel doel missend. Ongeacht tot welk volk je behoort en of je al of niet godsdienstig bent.

Voor solide hoop en verwachting is nieuw leven nodig. Leven vanuit een totaal andere oorsprong. Niet “vanuit vlees”, maar “vanuit de geest” van God. Geest is synoniem voor leven terwijl vlees sterfelijk is. En wat de geest GODS voortbrengt is LEVEND. Met allemaal hoofdletters. Nieuw leven en opstanding zijn puur het resultaat van GODS werk.

‘Wedergeboorte’ of zoals het letterlijk heet: ‘van boven gegenereerd worden’, verwijst naar GOD die door zijn geest, nieuw leven voortbrengt. Leven dat gevonden wordt in “de eersteling uit de doden”: Jezus Christus!

Delen: