GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:24 – het onteren van hun lichamen

03-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom heeft God hen overgeleverd in de begeerten van hun harten, tot in onreinheid van het onteren van hun lichamen onder elkaar.

Wanneer de glorie van de Schepper-GOD wordt weggeredeneerd, wordt zelfs het meest verhevene (seksualiteit) gereduceerd tot plat vermaak. Omdat het donker is geworden in het hart van de mens, ontbreekt zicht op de dingen. En waar geen visie is, blijven slechts begeerten over. Zoals in de dierenwereld. Een mens echter wordt geacht meer te zijn; hem is denkvermogen gegeven zodat hij GOD zou verheerlijken.

In de laatste eeuwen verdween GOD langzamerhand uit het denken van de westerse mens. Dit werd officieel ingezet tijdens wat ‘de Verlichting’ genoemd wordt, maar de naam is juist illustratief voor de verduistering die intrad…  Zonder zicht op de Schepper worden gevoelens (begeerten) sturend in het bestaan. ‘Je moet doen wat je voelt‘, wordt dan het levensmotto. En: je bent wie je voelt dat je bent. Seksuele identiteit wordt dan niet meer gedefinieerd naar zoals GOD je geboren deed worden (mannelijk of vrouwelijk) maar naar hoe je je voelt. Wie zo verwerpelijk denkt (:28) heeft geen kompas en kan niet anders dan het lichaam onteren. Wat een contrast met degene die GOD wel mag kennen!

Delen: