GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 4:15 – geen wet, geen overtreding

02-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want de wet werkt toorn uit. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding.

Zou de belofte afhangen van wetsbetrachting, dan doet dat de (onvoorwaardelijkheid van de) belofte teniet. En daarmee is tevens het geloof verijdeld, aangezien geloof bij Paulus nu juist inhoudt dat alles van GOD afhangt. Dat is wat het voorgaande vers betoogde en hier wordt toegelicht (“want…”).

De wet, zoals deze vier eeuwen later bij de Sinaï van kracht werd, kan onmogelijk bijdragen aan de rechtvaardigheid van de mens. Want waar de wet van kracht wordt, komt noodzakelijkerwijs ook het menselijk falen aan het licht. En omdat falen onder de wet het karakter krijgt van ‘overtreding’, leidt dit tot sancties, straf en toorn. Vóór de wet, dus de tijd vanaf Adam tot aan Mozes, 2500 jaar, was er wel zonde in de wereld (5:13). Zonde betekent ‘doelmissing’. Alle mensen zijn zondaren, al was het maar omdat ze daadwerkelijk dood gaan (5:12). Maar sinds de wetgeving, toen heel het volk Israël de gelofte deed zich aan alle voorschriften te houden (Ex.19:8), kreeg zonde de eigenschap van overtreding. Zonde werd voortaan aangerekend en bestraft.

Slechts waar enkel belofte is, dus zonder voorwaarden van wet, leeft een mens, geheel vrij van overtreding!

Delen: