GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:6 – een veelzeggend citaat

29-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof spreekt aldus: je zou in je hart niet spreken: wie zal omhoog gaan tot in de hemel?, dat is : Christus te doen afdalen.

De naam Mozes staat model voor de wet en het oude verbond. Met als leidend principe: “doe dit en je zult leven”. Niettemin spreekt ook Mozes over “rechtvaardigheid vanuit geloof”. Paulus citeert hier en in de volgende verzen vrij uit Deuteronomium 30:11-14. De context waaruit hij citeert is to-the-point en veelzeggend.

Voorafgaand aan Deuteronomium 30 wordt voorzegd hoe het volk Israël vanwege ongeloof verstrooid zou worden onder de volken. Om af te sluiten met de cryptische mededeling dat de verborgen dingen niet voor hen bestemd zijn (29:29). Hoofdstuk 30 is dan de grote ommekeer. Want daar wordt voorzegd dat het volk in het buitenland tot bekering zou komen (30:1) en dat de Heer tot hen zou wederkeren (30:3) om hen terug te verzamelen naar het land. Hun harten zouden worden ‘besneden’ (30:6), d.w.z. de bedekking op hun hart zou worden weggenomen.

Kortom, Deuteronomium 30 is een beschrijving van het beloofde, toekomstige herstel van Israël, met de Messias in hun midden. Hij is het doeleinde en de vervulling van de wet. Niet ver weg in de hemel, maar in levende lijve onder hen!

Delen: