GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:5,6 – twee soorten rechtvaardigheid

28-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want Mozes schrijft van de rechtvaardigheid vanuit wet, dat een mens die deze dingen doet, zal daarin leven. 6 Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof spreekt aldus…

Dat Christus het einde van de wet is (10:4) verduidelijkt Paulus door twee citaten te geven uit de boeken van Mozes. Het eerste citaat komt uit Leviticus 18:5 waarin “rechtvaardigheid vanuit wet” wordt geïllustreerd. Het is het principe: wie deze dingen doet, zal leven. Maar in Romeinen 2 en 3 was reeds vastgesteld dat niemand aan dit criterium voldoet en voldoende presteert. “Want allen zondigen en komen te kort…” (Rom.3:23). Zodat “rechtvaardigheid vanuit wet” slechts in theorie bestaat.

Maar er is ook een “rechtvaardigheid vanuit geloof“. Sterker nog: dat is de rechtvaardigheid waar het God om gaat en die Hem de eer geeft.  “Rechtvaardigheid vanuit geloof” mag dan tegenover “rechtvaardigheid vanuit wet” staan, het is bepaald geen uitvinding van de NT-ische schrijvers. Eerder had Paulus aan de hand van het voorbeeld van Abraham dit toegelicht. Maar Mozes kondigde “de rechtvaardigheid vanuit geloof” ook profetisch aan in Deuteronomium. Letterlijk betekent die naam: “tweede wet”. Nadat de eerste set stenen tafelen gebroken was vanwege Israëls ongehoorzaamheid, gaf God een tweede stel dat bewaard zou worden in de ark van het verbond… Hoe veelzeggend!

Delen: